Revize kotlů

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979Sb a normy ČSN 69 00 12. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

Potřebuji revizi kotle

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

O mně

Jako revizní technik pracuji od roku 1989, od roku 1997 též jako soudní znalec v oboru kotle, ústřední topení. Revize zajišťuji mimo jiné pro firmy Trelleborg. Petrof, Ella, Vzp, Foma Bohemia, Müller. Každoročně se zúčastňuji odborných školení v oboru. Pro vnitřní prohlídky používám ultrazvuk a inspekční kameru. Konzultace s provozovatelem jsou zdarma, z ceníkových cen poskytuji slevy dle dohody.

Mimo revize tlakových nádob dále nabízím

Často kladené otázky

Co je Výchozí revize?
Provádí se před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.
Co je Provozní revize?
Provádí se do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.
Co je Vnitřní revize?
Provádí se ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje.
KDE ZJISTÍM TEPELNÝ PŘÍKON SVÉHO KOTLE?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).
Co je Zkouška těsnosti?
Provádí se po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.
Co je Tlaková zkouška?
Provádí se nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou.

Reference

Certifikáty a osvědčení

Kontakt

Pavel

Dittrich

revize tlakových zařízení
IČ: 11017945
Adresa:
Gočárova třída 1103/17,
500 02 Hradec Králové 
Mobil: 603 107 730

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© 2024 Pavel Dittrich - revize tlakových zařízení | Vyrobilo studio
usercheck-square-ophoneenvelopequestion